>>>>       Sprawdź naszą nową aplikację na smartfona z systemem Android,iOS (iPhone), Windows Phone - myBus online        >>>>       Zgłoszenie Serwisu Oprogramowania
FIRMA.premium

ECP

Program przeznaczony do ewidencjonowania czasu pracy. Widoczne są tu godziny z absencji i zleceń wprowadzonych w tamtych modułach. Rejestr uzupełniany jest ręcznie z możliwością przekopiowania godzin z wygenerowanych kalendarzy. Dane z systemu ECP są przekazywane na wypłatę do moduł Płace.


System przekazuje dane do modułów: Płace, Kadry.

  • Możliwość zdefiniowania wielu miejsc wprowadzania danych, sterując uprawnieniami, co pozwala na rejestrowanie godzin dla zadanej grupy pracowników;
  • Prowadzenie dzień po dniu czasu pracy (od godziny do godziny), kwalifikacja na składniki: godziny, dodatki przy automatycznym wyliczeniu godzin nocnych;
  • Zatwierdzanie godzin, które będą przekazane na wypłatę;
  • Karta czasu pracy;

(*) Zakres realizowanych funkcji może się różnić w zależności od konkretnej implementacji