>>>>       Sprawdź naszą nową aplikację na smartfona z systemem Android,iOS (iPhone), Windows Phone - myBus online        >>>>       Zgłoszenie Serwisu Oprogramowania
FIRMA.premium

Kasa

Grupa funkcyjna Kasa jest przeznaczona do ewidencji i rozliczania czynności kasowych. System umożliwia zdefiniowanie wielu kas. Na poziomie każdej kasy administrator musi określić prawa do przeglądania i wykonywania czynności kasowych. Do czynności tych zalicza się wpłata gotówki, wypłata gotówki, zamknięcie/otwarcie Raportu Kasowego.


Użytkownik ma możliwość zdefiniowania różnych rodzajów dokumentów kasowych, które będą używane w systemie. Typy dokumentów kasowych obowiązują dla wszystkich kas. Typowa praca z modułem kasowym polega na:

 • W przypadku pierwszego uruchomienia, ustaleniu BO kasy;
 • Otwarciu Raportu Kasowego (domyślnie po wprowadzeniu BO kasy Raport Kasowy jest otwarty);
 • Wykonywaniu operacji kasowych (wpłaty, wypłaty);
 • Opcjonalnym księgowaniu poszczególnych kwitów kasowych w FK;
 • Zamknięciu Raportu Kasowego;
 • Wydrukowanie Raportu Kasowego;

„Kasa” współpracuje z modułami: Sprzedaż, Finanse i Księgowość.

 • Rejestracja wpłat i wypłat;
 • Bieżące raportowanie stanu gotówki w kasie oraz informacji o obrotach;
 • Kontrola stanu środków. Kasa nie dopuszcza ujemnego stanu kasy (wszystkie operacje związane z wypłatą gotówki powyżej aktualnego stanu kasy są blokowane);
 • Generowanie wpłat/wypłat na podstawie dokumentów zarejestrowanych w systemie;
 • Wydruk raportu kasowego
 • Wydruk kwitów kasowych

(*) Zakres realizowanych funkcji może się różnić w zależności od konkretnej implementacji