>>>>       Sprawdź naszą nową aplikację na smartfona z systemem Android,iOS (iPhone), Windows Phone - myBus online        >>>>       Zgłoszenie Serwisu Oprogramowania
FIRMA.premium

Zamówienia

System zawiera dwa moduły obsługi zamówień: zakupu i sprzedaży. Ich zadaniem jest udostępnienie kompletnych mechanizmów obsługi zamówień. Aplikacja umożliwia prowadzenie precyzyjnej ewidencji zamówień i ich pozycji z rejestracją zaangażowanych podmiotów (sprzedawca, nabywca, płatnik, odbiorca, miejsce dostawy), warunków dostawy, form płatności, terminów (m.in. płatności, dostawy). Aplikację uzupełniają mechanizmy wydruku zamówień oraz zestawień ewidencyjnych i kontrolnych.


Proces przetwarzania zamówień jest oparty o przejrzysty i intuicyjny mechanizm "statusów" umożliwiający precyzyjne określenie stanu (statusu), w jakim w danej chwili znajduje się całe zamówienie bądź poszczególne jego pozycje.


Zamówienia współpracują z modułami: Magazyny, Zakup, Sprzedaż.

  • Ewidencja zamówień zakupu/sprzedaży;
  • Generowanie odpowiednich dokumentów magazynowych;
  • Analiza stanu realizacji zamówień.
  • Wydruk zamówienia
  • Analiza stanu realizacji zamówienia
  • Analiza stanu realizacji pozycji zamówienia

(*) Zakres realizowanych funkcji może się różnić w zależności od konkretnej implementacji