>>>>       Sprawdź naszą nową aplikację na smartfona z systemem Android,iOS (iPhone), Windows Phone - myBus online        >>>>       Zgłoszenie Serwisu Oprogramowania
MUNICOM.premium

KOMPLEKSOWY SYSTEM OBSŁUGI PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACYJNEGO

Zintegrowany System Zarządzania MUNICOM.premium jest pakietem oprogramowania, opracowanym w całości w firmie TARAN a obejmującym cały zakres działania przedsiębiorstwa transportowego (komunikacyjnego).
Ten rozwijany w ostatnich latach system stanowi jedną z głównych linii oferowanych przez nas rozwiązań. Projektując system, wiele uwagi poświęciliśmy na analizę wniosków i spostrzeżeń tych spośród naszych klientów, którzy użytkowali już ponad 20 lat nasze programy w kolejno zmieniających się wersjach.
Projektując system zwróciliśmy uwagę na zasadnicze z punktu widzenia klienta kryteria wpływające na powodzenie projektu:
 • Kompletność rozwiązania;
 • Przystosowanie do warunków polskich (oryginalne polskie/polonizowane)
 • Dostępność dokumentacji
 • Zdolność oferenta do rozwoju i adaptacji systemu.
Efektem kilkuletnich prac analitycznych, projektowych i programistycznych jest pakiet oprogramowania, z funkcjonalnością klasycznego systemu ERP oraz z możliwością uzupełniania specjalizowanymi modułami rozszerzającymi zakres jego zastosowania.
Uniwersalny charakter systemu umożliwia jego dostosowanie do indywidualnych wymagań klienta oraz łatwą rozbudowę o dodatkowe funkcjonalności.
Zintegrowany System Informatyczny MUNICOM.premium charakteryzują następujące cechy:
 • Zarządzanie informacją:
  • Spójna, zintegrowana baza informacji o firmie, pozwalająca m.in. unikać podwójnego wprowadzania tych samych danych;
  • Ścisłe powiązania informacyjne pomiędzy modułami w pełni kontrolowanymi i nadzorowanymi przez oprogramowanie i RDBMS (system zarządzania bazą danych);
  • Pełna identyfikacja użytkownika w zakresie każdej wprowadzonej lub modyfikowanej informacji; · 
  • Spójny i jednolity sposób interfejsu z użytkownikiem; · 
  • Maksymalnie zautomatyzowany sposób realizacji prac rutynowych; · 
  • Szerokie możliwości dokonywania analiz sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa, czy to przez istniejący zestaw instrumentów systemu, czy też poprzez dowolną analizę z zastosowaniem pakietu raportującego.
 • Informacje przechowywane są w bazie danych RDBMS - IBM DB2;
 • W oprogramowaniu położono szczególny nacisk na bezpieczeństwo danych poprzez wielopoziomowy system ochrony dostępu do obiektów systemu;
 • Ochrona spójności informacji poprzez kilka tysięcy aktywnych w bazie danych mechanizmów zabezpieczeń;
 • System MUNICOM.premium   Jest w pełni dostępny poprzez system zdalnego dostępu zarówno poprzez terminale jak i Internet i Intranet.  
Całość pakietu MUNICOM.premium składa się z czterech grup programów:

POBIERZ Artykuł: "Komputerowe wspomaganie zarządzania w przedsiębiorstwie komunikacyjnym przy użyciu pakietu MUNICOM.premium": [pobierz] [wyświetl]

(*) Zakres realizowanych funkcji może się różnić w zależności od konkretnej implementacji