>>>>       Sprawdź naszą nową aplikację na smartfona z systemem Android,iOS (iPhone), Windows Phone - myBus online        >>>>       Zgłoszenie Serwisu Oprogramowania
MUNICOM.premium

Systemy nadzoru nad komunikacją

System MUNICOM.premium, dostarcza dwa istotne rozwiązania pozwalające sprawować nadzór nad taborem firmy komunikacyjnej.

  • off-line  System zbierania informacji o pracy pojazdu i kierowców na podstawie zapisów w systemie pokładowym pojazdu.
  • on-line  System nadzoru ruchu oparty na śledzeniu stanu pojazdu w czasie rzeczywistym.
Budowa CNR

Powyższy rysunek pokazuje pełną infrastrukturę, w oparciu o którą daje się realizować oba modele sprawowania nadzoru. Wykorzystywany jest tutaj:

  • system MUNICOM.premium,
  • urządzenia firmy R&G.
  • łacznośc z pojazdami na terenie zajezdni w oparciu o :
    • Radiomodem produkcji R&G
    • lub łacznośc WiFi
  • łączoność dalekiego zasięgu(wykorzystanie telefonii komórkowej).

W systemie nadzoru wyodrębnić można następujące elementy:


Wariant off-line 


Wariant on-line 

Obszar zajezdni, gdzie przy pomocy systemu MUNICOM.premium przygotowywane są dane niezbędne do zaprogramowania komputera pokładowego (autokomputera).
Transmisja danych z systemu do pojazdu odbywa się przy pomocy PWI (Podsystem Wymiany Informacji) lub siecią WiFi.
Pojazd ma zapisane w sobie szczegółowe zadanie na cały dzień.
Kierowca, rejestrując się swoim indywidualnym kluczem, wnosi informacje o swym czasie pracy.
Pojazd na trasie odczytując informację o swym położeniu z satelity GPS lub analizując drogę - wylicza swe położenie. Na podstawie informacji zawartych w autokomputerze (plan pracy), porównując to ze swym położeniem, informuje kierowcę o odchyleniach od rozkładu jazdy,
Dane o odchyleniach i innych parametrach są notowane w pamięci autokomputera. Dane o odchyleniach i innych parametrach są notowane w pamięci autokomputera i równocześnie przekazywane do centrum nadzoru. Wykorzystuje się tutaj łączność w oparciu o sieć komórkową i transmisję GPRS. Ten rodzaj łączności wykorzystany może być także do przesyłania danych do przystanków i punktów sprzedaży biletów .
W centrum nadzoru – mając pełną wiedzę o wszystkich pojazdach, rejestrując ją do dalszych analiz, dokonywane jest także obliczanie prawdopodobnego czasu przyjazdu na poszczególne przystanki. Ta informacja rozsyłana jest do tablic przystankowych i/lub dostarczana do Internetu.
Po skończonej pracy – pojazd ponownie znajduje się w zajezdni i tam, przy pomocy PWI, przekazuje wszystkie zgromadzone przez siebie informacje.

Te elementy pozwalają zrealizować oba modele nadzoru. Dane zgromadzone w autokomputerze służą do przeanalizowania pracy pojazdu, kierowcy, parametrów technicznych. To tryb off-line .
Jeżeli dysponujemy ponadto łącznością z pojazdem, wówczas mamy drugi z trybów nadzoru - tryb on-line 


POBIERZ Artykuł: "Od lokalizacji do systemów zintegrowanych": [pobierz] [wyświetl]

(*) Zakres realizowanych funkcji może się różnić w zależności od konkretnej implementacji