>>>>       Sprawdź naszą nową aplikację na smartfona z systemem Android,iOS (iPhone), Windows Phone - myBus online        >>>>       Zgłoszenie Serwisu Oprogramowania
MUNICOM.premium

Systemy biletowe

MUNICOM.premium dostarcza trzy uzupełniające się systemy:

 • Pobierania opłat w oparciu o autokomputer z drukarką biletów jednorazowych lub z podłączonymi do niego kasownikami na bilety papierowe, karty stykowe czy bezstykowe.
 • System biletów okresowych w oparciu o tanie legitymacje  i/lub znaczki, biletów okresowych z wielorakimi zabezpieczeniami oparty na idei personalizacji sprzedaży znaczków.
 • System biletów okresowych w oparciu o bilety elektroniczne (rozszerzeniem tego systemu jest karta miejska).

Powyższe rozwiązania w ramach różnych kompletacji tworzą szeroką paletę rozwiązań, które mogą być dopasowane do potrzeb każdego przedsiębiorstwa komunikacyjnego czy też organizatora komunikacji


Rozwiązanie


Rola systemu MUNICOM.premium

Bilet sprzedawany na pojeździe poprzez kasę fiskalną
 • Ładowanie taryf do kasy poprzez autokomputer
 • Rozliczenie utargu kierowców
 • Analizy sprzedaży biletów
Bilet okresowy papierowy
/ "legitymacje + znaczki"/
 • Kompletne rozwiązanie do sprzedaży i rozliczeń zarówno punktów jak i analiz wewnątrz przedsiębiorstwa
Bilet okresowy papierowy
/bilety "kartoniki"/
 • Kompletne rozwiązanie do sprzedaży i rozliczeń zarówno punktów jak i analiz wewnątrz przedsiębiorstwa
Bilet elektroniczny bez kasowników
 • Obsługa pasażerów
 • Obsługa pracowników firmy
 • Obsługa rewizorów
 • Obsługa kierowców
 • Obsługa kasjerów
 • Obsługa kart będących na czarnej liście
 • Obsługa doładowań
 • Ewidencja reklamacji
 • Analiza sprzedaży
 • Raporty z drukarki fiskalnej
 • Obsługa taryf i typów biletów
Bilet elektroniczny z kasownikami
 • Obsługa pasażerów
 • Obsługa pracowników firmy
 • Obsługa rewizorów
 • Obsługa kierowców
 • Obsługa kasjerów
 • Obsługa kart będących na czarnej liście
 • Obsługa doładowań
 • Ewidencja reklamacji
 • Analiza sprzedaży
 • Raporty z drukarki fiskalnej
 • Obsługa taryf i typów biletów
Bilety schemat Legitymacje i znaczki. Kartoniki. Elektroniczne bez kasowników. Elektroniczne z kasownikami.

(*) Zakres realizowanych funkcji może się różnić w zależności od konkretnej implementacji