Licencja ...

  • Używanie aplikacji, w niezmienionej postaci i w celach niekomercyjnych, a także dostęp do wszelkich danych prezentowanych w ramach aplikacji myBus online jest bezpłatne.
  • Wszelkie prawa dotyczące aplikacji, logo, nazwy, itp. są własnością firmy PZI TARAN i są chronione w oparciu o Ustawę o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych. Ich naruszenie może rodzić skutki prawne oraz dochodzenie roszczeń przez PZI TARAN.
  • Zabrania się dekompilacji, deasemblacji oraz modyfikowania kodów źródłowych programu jak i budowaniu aplikacji pochodnych, poprzez wykorzystywanie całości lub fragmentów programu, bez pisemnej zgody właściciela PZI TARAN.
  • Zabrania się wykorzystywania źródeł i technologii wymiany i składowania danych z jakich aplikacja korzysta w trybie online i offline bez pisemnej zgody PZI TARAN.
  • Zabrania się dystrybucji aplikacji w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody PZI TARAN.
  • Firma PZI TARAN i autorzy oprogramowania dołożyli wszelkich starań, aby działało ono prawidłowo, zgodnie z przyjętymi założeniami. Firma PZI TARAN i autorzy nie ponoszą jednak w żadnym przypadku jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody bezpośrednie lub pośrednie, poniesione przez użytkownika, bądź osoby trzecie, wynikłe z użytkowania, bądź braku możliwości użytkowania oprogramowania, niezależnie od tego, w jaki sposób te szkody powstały i czego dotyczą.

Pobierz myBus online...MyBus online

myBus online - Prezentacja...

Partnerzy...


Przedsiębiorstwo Zastosowań Informatyki
TARAN Sp. z o.o.

R&G PLUS Sp. z o.o.