>>>>       Sprawdź naszą nową aplikację na smartfona z systemem Android,iOS (iPhone), Windows Phone - myBus online        >>>>       Zgłoszenie Serwisu Oprogramowania
FIRMA.premium

Oferty

OFERTY SPRZEDAŻY


Programy oferty sprzedaży udostępnia mechanizmy służące do prowadzenia całościowej ewidencji i przetwarzania ofert sprzedaży firmy. Proces przetwarzania ofert jest oparty o przejrzysty i intuicyjny mechanizm "statusów" umożliwiający precyzyjne określenie stanu (statusu), w jakim w danej chwili znajduje się cała oferta bądź poszczególne jej pozycje; jednocześnie udostępniając możliwość wglądu w historię jego zmian. Oferta sprzedaży może być po odpowiednim skonfigurowaniu SYSTEMU źródłem zamówienia sprzedaży.


Oferty korzystają z cennika powiązanego z rozbudowanym mechanizmem upustowania.


Przykładowe funkcje:

 • Oferty sprzedaży oferują funkcjonalność pozwalającą na całościową ewidencję ofert sprzedaży firmy.
 • Okna ewidencji zarówno ofert jak i ich pozycji udostępniają funkcje pozwalające na zmianę statusu oraz podgląd historii zmian tego statusu, a także przypisywanie dodatkowych kontrahentów w określonych rolach.
 • Funkcjonalnością rozszerzającą ewidencję ofert jest mechanizm "ról" umożliwiający przypisanie dowolnych dodatkowych kontrahentów do oferty i/lub poszczególnych jej pozycji z jednoczesnym określeniem roli, jaką dany kontrahent pełni w ofercie i/lub pozycji.
 • Obsługa mechanizmów związanych zarówno ze statusami jak i rolami jest elastyczna i w pełni konfigurowalna, co daje nam możliwość wykorzystywania nie tylko predefiniowanych typów ról i typów statusów powstałych w procesie konfiguracji Systemu, ale dowolnie zdefiniowanych przez operatora i/lub administratora Systemu. Konfiguracja dodatkowych ról i statusów jest realizowana przez prowadzenie niezależnej ewidencji typów ról kontrahentów w ofertach oraz typów statusu zamówień
 • Generowanie zamówień sprzedaży na podstawie ofert sprzedaży

  Oferty sprzedaży i oferty zakupu systemu składają się z następujących zasadniczych obszarów, zobrazowanych na poniższym rysunku:

  OFERTY


 • Na rysunku znajduje się również schematyczne zobrazowanie połączeń pomiędzy poszczególnymi elementami programu oferty:
  • Oferty składają się z ofert sprzedaży i ofert zakupu.
  • Oferta sprzedaży posiada zdefiniowane statusy oferty sprzedaży
  • Oferta zakupu posiada zdefiniowane statusy oferty zakupu
  • Oferta sprzedaży posiada role kontrahentów w ofercie
  • Oferta zakupu posiada role kontrahentów w ofercie
  • Zarówno w ofercie sprzedaży jak i ofercie zakupu znajdują się pozycje ofert
  • Każda z pozycji w ofercie sprzedaży posiada statusy pozycji ofert sprzedaży
  • Każda z pozycji w ofercie zakupu posiada statusy pozycji ofert zakupu
  • Każda z pozycji w ofercie sprzedaży posiada role kontrahentów w pozycji oferty sprzedaży
  • Każda z pozycji w ofercie sprzedaży posiada role kontrahentów w pozycji oferty zakupu


OFERTY ZAKUPU


Program oferty zakupu udostępnia mechanizmy służące do prowadzenia całościowej ewidencji i przetwarzania ofert zakupu firmy. Proces przetwarzania ofert jest oparty o przejrzysty i intuicyjny mechanizm "statusów" umożliwiający precyzyjne określenie stanu (statusu), w jakim w danej chwili znajduje się cała oferta bądź poszczególne jej pozycje; jednocześnie udostępniając możliwość wglądu w historię jego zmian.Oferta zakupu może być po odpowiednim skonfigurowaniu SYSTEMU źródłem zamówienia zakupu.Oferty korzystają z cennika powiązanego z rozbudowanym mechanizmem upustowania.


Przykładowe funkcje:

 • Oferty zakupu oferują funkcjonalność pozwalającą na całościową ewidencję ofert zakupu firmy. Okna ewidencji zarówno ofert jak i ich pozycji udostępniają funkcje pozwalające na zmianę statusu oraz podgląd historii zmian tego statusu, a także przypisywanie dodatkowych kontrahentów w określonych rolach.
 • Funkcjonalnością rozszerzającą ewidencję ofert jest mechanizm "ról" umożliwiający przypisanie dowolnych dodatkowych kontrahentów do oferty i/lub poszczególnych jej pozycji z jednoczesnym określeniem roli, jaką dany kontrahent pełni w ofercie i/lub pozycji.
 • Obsługa mechanizmów związanych zarówno ze statusami jak i rolami jest elastyczna i w pełni konfigurowalna, co daje nam możliwość wykorzystywania nie tylko predefiniowanych typów ról i typów statusów powstałych w procesie konfiguracji Systemu, ale dowolnie zdefiniowanych przez operatora i/lub administratora Systemu. Konfiguracja dodatkowych ról i statusów jest realizowana przez prowadzenie niezależnej ewidencji typów ról kontrahentów w ofertach oraz typów statusu zamówień
 • Generowanie zamówień zakupu na podstawie ofert zakupu

  Oferty sprzedaży i oferty zakupu systemu składają się z następujących zasadniczych obszarów, zobrazowanych na poniższym rysunku:


  OFERTY

 • Na rysunku znajduje się również schematyczne zobrazowanie połączeń pomiędzy poszczególnymi elementami program oferty:
  • Oferty składają się z ofert sprzedaży i ofert zakupu.
  • Oferta sprzedaży posiada zdefiniowane statusy oferty sprzedaży
  • Oferta zakupu posiada zdefiniowane statusy oferty zakupu
  • Oferta sprzedaży posiada role kontrahentów w ofercie
  • Oferta zakupu posiada role kontrahentów w ofercie
  • Zarówno w ofercie sprzedaży jak i ofercie zakupu znajdują się pozycje ofert
  • Każda z pozycji w ofercie sprzedaży posiada statusy pozycji ofert sprzedaży
  • Każda z pozycji w ofercie zakupu posiada statusy pozycji ofert zakupu
  • Każda z pozycji w ofercie sprzedaży posiada role kontrahentów w pozycji oferty sprzedaży
  • Każda z pozycji w ofercie sprzedaży posiada role kontrahentów w pozycji oferty zakupu

(*) Zakres realizowanych funkcji może się różnić w zależności od konkretnej implementacji