>>>>       Sprawdź naszą nową aplikację na smartfona z systemem Android,iOS (iPhone), Windows Phone - myBus online        >>>>       Zgłoszenie Serwisu Oprogramowania
GOSKOM.premium

Dostawa wody i odprowadzanie ścieków (FUK-WODA)- INKASENT PSION

Moduł uzupełniający systemu FUK-WODA. Jest to zestaw procedur pozwalający na prostą i efektywną komunikację komputera przenośnego z komputerem stacjonarnym - nie ma potrzeby opuszczania głównego programu FUK-WODA aby dokonać transmisji danych w obydwie strony.


Moduł ten zapewnia transmisję programu fakturującego INKASO_FUK, jego parametrów oraz danych z komputera stacjonarnego do PSION-a, a informacji o wystawionych fakturach i wprowadzonych odczytach w drugą stronę.


Podstawowym zadaniem programu jest wygenerowanie trasy dla inkasenta do wystawiania faktur lub wprowadzania odczytów w terenie wg różnego rodzaju zadanych kryteriów. Dodatkowo przygotowane dane mogą być wydrukowane w formie listy o zadanym porządku.


Podczas wczytywania, program zapewnia pełną kontrolę wprowadzanej informacji, a także filtruje dane pomijając te, które już wcześniej były wczytane. Umożliwia to sukcesywne wgrywanie do komputera stacjonarnego wystawionych faktur bez konieczności zakończenia całej trasy.


Dołączony moduł raportów umożliwia zarówno wydrukowanie listy wprowadzonych faktur jak i też listy pozycji trasy jeszcze nie zafakturowanych, czy też zafakturowanych ale już uprzednio wprowadzonych do systemu.


Raporty o wystawionych na Psionie fakturach zawierają między innymi także informację o ewentualnej wielkości pobranej przez inkasenta gotówki z adnotacją których faktur to dotyczy oraz dokładną datę i czas wystawienia każdej faktury.


Inne funkcje modułu FUK-PSION to:

  • FAKTUROWANIE - wydruk kopii faktur wystawionych na Psionie już w formacie faktur wystawianych w systemie stacjonarnym,
  • FISKALIZACJA -  jeżeli zainstalowany jest moduł (FUS-FISKUS fiskalizacja faktur wystawionych w terenie i wydruk paragonów na drukarce fiskalnej.

(*) Zakres realizowanych funkcji może się różnić w zależności od konkretnej implementacji