>>>>       Sprawdź naszą nową aplikację na smartfona z systemem Android,iOS (iPhone), Windows Phone - myBus online        >>>>       Zgłoszenie Serwisu Oprogramowania
MUNICOM.premium

Wspomaganie zarządzania firmą komunikacyjną - rozwiązanie klasy ERP

Nowoczesne zarządzanie dowolnym przedsiębiorstwem wymaga ciągłego dostępu do bieżących danych o firmie. Bez wspomagania systemami komputerowymi, trudno osiągnąć stan pełnej i aktualnej kontroli nad działaniem przedsiębiorstwa a zatem i efektywne zarządzanie stoi pod znakiem zapytania. Poniższa oferta przedstawia zespół wielu programów komputerowych możliwych do zastosowania w służbach:

 • technicznych,
 • ruchowych,
 • ekonomicznych,
 • kadrowo - płacowych,
 • zarządzie przedsiębiorstwa,
 • magazynach,
 • kasie,
 • stacjach obsługi,
 • itp.

zasięgiem swym obejmując całe przedsiębiorstwo. Istotną cechą odróżniającą tą ofertę od innych jest kilka następujących cech:

 • Oprogramowanie była kilkakrotnie nagradzane nagrodami
 • Oprogramowanie jest kompletne a poszczególne podsystemy współpracują ze sobą bez najmniejszych kłopotów. Brak jest aktualnie na rynku oferty podobnej do tej a zawierającej w sobie programy zarówno dla służb ekonomicznych jak i technicznych i to razem w ramach spójnego pakietu programów.
 • Oprogramowanie pracuje pod kontrolą systemu Windows w oparciu o bazę danych IBM DB2.
 • Jest to jedyne oprogramowanie współpracujące z AUTOKOMPUTERAMI SRG-2xxx,3xxx,4xxx,5xxxx i realizowanym przez nie:
  • Systemem Zbierania Informacji O Pojeździe, Kierowcy
  • Systemem Zliczania Pasażerów
  • Systemem Rozliczania Przewoźników
  • Systemem Pobierania Opłat
  • Systemem Informowania Pasażerów
  • Systemem Lokalizacji Położenia
  • Systemem Analiz
 • Jest zbudowane modułowo, co pozwala na wykorzystanie już istniejącego w firmie oprogramowania. Oznacza to, że przy rozważaniu decyzji o zakupie systemów nie musi się rezygnować z eksploatowanych systemów a nawet można zorganizować współpracę pomiędzy nimi. Ułatwia także to zadanie fakt, że system MUNICOM zbudowany jest w oparciu o architekturę SOA.
 • Oprogramowanie powstało na bazie współpracy z ponad stoma przedsiębiorstwami komunikacyjnymi, a także jest wynikiem ciągłych konsultacji z prawnikami, biegłymi itp., a zatem zawiera dość obszerną syntezę potrzeb różnych firm. Jest ono mimo swej uniwersalności dedykowane przedsiębiorstwom branży komunikacyjnej.

POBIERZ Artykuł: "Komputerowe wspomaganie zarządzania w przedsiębiorstwie komunikacyjnym przy użyciu pakietu MUNICOM.premium": [pobierz] [wyświetl]

(*) Zakres realizowanych funkcji może się różnić w zależności od konkretnej implementacji